Accés a l'eGiosAccés a l'eWiseContacta amb nosaltresCastellanoEnglish

Inici > Temes/Notícies > Acefat inicia la implantació de les mesures del seu Pla d’Igualtat

Acefat inicia la implantació de les mesures del seu Pla d’Igualtat
(Barcelona, 12 de juliol 2012)
L’empresa ACEFAT ha posat en marxa el seu Pla d’Igualtat amb l’objectiu d’establir i desenvolupar noves polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre totes les persones treballadores de l’empresa. El comitè de direcció i la plantilla d’ACEFAT han ratificat el document que referma aquest compromís.

El principal objectiu del Pla d’Igualtat d’ACEFAT és assegurar, ara i en el futur, un escenari d’igualtat d’oportunitats en els processos de treball de l’empresa. Per assolir aquest propòsit, el Pla inclou una sèrie de mesures, acordades entre l’empresa, direcció i les persones treballadores que tenen com a objectiu garantir, entre homes i dones, les mateixes oportunitats professionals a la feina, la selecció, la retribució, la formació, el desenvolupament, la promoció interna i les condicions de treball.

Entre les mesures que s’han establert volem destacar l’objectiu d’elaboració i publicació d’un protocol per gestionar possibles situacions d’assetjament sexual, psicològic i de violència física tant entre treballadors com amb els grups d’interès, la possibilitat de realitzar proves mèdiques específiques depenent del sexe de la persona pels majors de 50 anys, o per aquelles persones menors d’aquesta edat que així ho sol·licitin, i la formació a la plantilla en igualtat de gènere, amb l’objectiu d’implicar-la en la consecució dels objectius establerts i fomentar i desenvolupar una cultura a favor de la igualtat.

Comissió de Seguiment
El Comitè d’Ètica i Responsabilitat Social serà l’òrgan responsable de fer el seguiment de la implementació de les mesures i s’encarregarà de comprovar el grau del compliment del Pla i d’establir les mesures correctores en el cas que fossin necessàries.

La igualtat és un aspecte que està integrat en els valors corporatius d’ACEFAT,  com així ho han demostrat els diferents reconeixements rebuts durant els últims anys, com ara el Premi Familia 2009 i el Premi Empresa Flexible Catalunya categoria PIME 2010 o la inclusió, com a exemple de bones pràctiques, a la publicació del Departament de Treball de la Generalitat “Experiències en organització del temps de treball en les empreses de Catalunya” o la recent publicació “Igualtat i RSE. Guia per a PIMES”, de Forética i la Secretaria de l’Estat d’Igualtat. Aquesta guia no només explica mesures de fàcil implementació per a una PIME sinó que també inclou una eina d’autodiagnosi que permet avaluar el nivell d’integració de la igualtat en l’estratègia de l’empresa.

La finalitat del Pla d’Igualtat és establir un full de ruta amb les mesures que s’han acordat en analitzar els resultats de l’enquesta d’igualtat que les persones treballadores d’ACEFAT van respondre a principis d’aquest any 2012. Aquest document, juntament amb la Política d’Integració de la vida laboral i personal, plasma formalment les polítiques d’igualtat portades a terme per ACEFAT en tots els àmbits en els que es desenvolupa l’activitat de l’empresa.


© 2014 acefat, aie - infraestructures de serveis públics
C/ Comte d'Urgell 240, 2C · 08036 Barcelona · Tel.: 902 109 989 · Fax: 93 415 62 69