Accés a l'eGiosAccés a l'eWiseContacta amb nosaltresCastellanoEnglish

Inici > Temes/Notícies > Tramitació de permisos

Tramitació de permisos d'obres de SERVEIS a la via pública de la ciutat de Barcelona

(18/03/2015)
En cas de necessitar reparar o instal•lar un servei a la via pública,  s’haurà de tramitar un permís d’execució o “Assenyalament d’obra” a través d’ ACEFAT.

Consideracions prèvies a tenir en compte:

S’entén per via pública, l’espai de vorera i/o calçada existent des de l’alineació de façana de la finca p a fora. Els carrers de vianants que no tinguin delimitada la zona de vorera de la de calçada, es consideraran totalment com calçada.

Àmbits que queden exclosos de la tramitació a través d’ ACEFAT i en els quals s’haurà de tramitar el permís directament amb la entitat que hi té competència:

- Zona verda o dins de parcs municipals
- zona portuària,
- zona del Consorci de la Zona Franca 
- passatges particulars

Segons la classe d’obra a realitzar, s’haurà de sol•licitar un Assenyalament de:
  • AVARIA si es tracta d’una reparació en un punt concret de la xarxa  d’un servei que està avariat (clavegueró obturat o altre servei). En cas de ser molt urgent, el termini màxim de tramitació és de 48 h.
  • RAMAL  si es tracta de fer la connexió d’un servei des de la  finca a la xarxa existent a la via pública o bé d’obrir una rasa de servei de longitud inferior a 25 m, sent el termini mínim de tramitació del permís de 12 dies. En casos justificats i determinats per Hàbitat Urbà, es pot sol•licitar el permís com RAMAL ESPECIAL, sent el termini màxim de tramitació del permís de 4 dies.
  • CANALITZACIÓ si es tracta d’obrir una rasa per a un servei (estesa de cable o instal•lació, renovació o desviament de canonada) de longitud superior a 25 m. (en aquest tipus de sol•licitud, ACEFAT tramitarà prèviament la Llicència d’obres abans del permís d’execució o assenyalament.) El termini mínim de tramitació de la llicència pot ser de 30 dies.

Com sol·licitar el permís?

Per demanar el permís per a executar qualsevol d’aquests tipus d’obra s’haurà de:

1. Omplir el formulari de sol•licitud d’alta corresponent:
2. Fer un plànol a E:1/500 del traçat en planta de la futura rasa a obrir, reflectint també qualsevol element addicional que sigui necessari instal•lar (arqueta, armari ...)
(Es pot obtenir el plànol de situació des de la cartografia del web de l’Ajuntament de Barcelona http://www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html )

3. Adjuntar la documentació especificada a l’apartat de Documentació necessària [+] segons la classe d’obra a executar, i els plànols dels Serveis Existents que poden ser proporcionats per ACEFAT a través de la plataforma eWise

4. Enviar tota la documentació a ACEFAT per correu electrònic a gico@acefat.com o entregar-la a les nostres instal•lacions de C/ Comte Urgell 240, 2C (08036 Barcelona)

5. ACEFAT es posarà en contacte amb el sol•licitant per a informar-lo del termini de la tramitació i per confirmar les tarifes a liquidar que es poden consultar a l'apartat de Tarifes [+] , a més de a l'adreça electrònica merce@acefat.com

« Tornar a l'inici


© acefat, aie - infraestructures de serveis públics
C/ Comte d'Urgell 240, 2C · 08036 Barcelona · Tel.: 902 109 989 · Fax: 93 415 62 69